Tips Tricks SolidWorks

มีวิธีการลบ Feature ที่ไม่ได้มีการใช้งานใน Feature design tree ออกได้อย่างรวดเร็วมาแนะนำโดยการใช้งาน Macro คือชุดคำสั่งพิเศษสำเร็จรูปสั่งโปรแกรมสคริปท์ทำงานอัตโนมัติที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยผู้ใช้ SolidWorks เองเป็นต้น. ตัวอย่าง ถ้างานที่เราออกแบบแล้วมี Feature ค้างอยู่ที่ไม่ได้ใช้งานที่ไม่จำเป็นแล้วเราสามารถใช้วิธีการลบออกอย่างรวดเร็วด้วย การ Run Macros Delete Features.swp ใช้งานได้ดีกับ sketches, planes และ axes.
Fri, 12/23/2011 - 13:51
การทำงานของ SolidWorks Macro คือชุดคำสั่งพิเศษสำเร็จรูปสั่งโปรแกรมสคริปท์ทำงานอัตโนมัติที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยผู้ใช้ SolidWorks เอง มีเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยทำงานต่างๆ ให้เร็วมากยิ่งขึ้น เช่น มาโคร การ ลบ Feature ที่ไม่ต้องการใช้ออกจาก design tree , Save PDF แล้วปิด Drawing อัตโนมัติ เก็บไว้ภายในโฟล์เดอร์เดิม ได้เป็นต้น.
Fri, 12/23/2011 - 12:05
Break View เป็นวิธีการอัพเดท ภาพที่โปรเจคออกมาจากภาพชิ้นงานต้นฉบับ
Wed, 12/07/2011 - 13:44
Coler Line เป็นการปรับเลือกสีให้กับเส้นขอบชิ้นงานให้เป็นสีเดียวกันกับโมเดล ในโหมด Wireframe
Wed, 12/07/2011 - 13:34
SolidWorks Library เป็นการเก็บคำสั่งการสร้างชิ้นงานที่ใช้บ่อยๆและสามารถนำมาใช้อีกได้อย่างรวดเร็ว
Wed, 12/07/2011 - 13:28
Display State เป็นฟังชั่นที่ใช้สำหรับซ่อนชิ้นงานบางชิ้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน ซึ่งปกติเราอาจจะใช้ Configuration ในการกำหนดก็ได้แต่ว่ายังมีวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่ง ก็คือการใช้คำสั่ง Display State เราไปดูวิธีใช้งานกันที่วีดีโอกันเลย
Mon, 10/17/2011 - 14:39
Suppress เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการปิดฟังชั่นหรือPart ไว้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานชั่วคราวโดยที่ยังคงมีสถานะที่พร้อมจะถูกนำมาใช้งานได้ โดยการ Unsuppressed ประโยชน์ของฟังชั่นนี้จะใช้ในกรณีที่ต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ไปให้ลูกค้า และด้วยข้อจำกัดในการรับเมล์จึงจำเป็นต้องทำให้ไฟล์เล็กที่สุดก่อนทำการส่ง
Mon, 10/17/2011 - 14:32
เป็นวิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของของไหลที่ไหลผ่านโมเดลชิ้นงานว่ามีลักษณะอย่างไรทิศทางการไหลเป็นแบบไหน FloXpress Analysis Wizard มีข้อจำกัด คือ สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานในหน้าต่างของ Part เท่านั้นและต้องเป็น Solid bodies เดียวไม่สมามารถทำใน Assembly ได้ แต่สามารถการประยุกต์ใช้คำสั่งนี้ได้มาดูกันเลยครับ
Mon, 10/17/2011 - 14:21
ราสามารถเรียกใช้งาน Internet Explorer ผ่านหน้าต่างของโปรแกรม SolidWorks ได้โดยผู้ใช้งานต้องเพิ่มเมนูเข้าไป ทำได้เองอย่างง่ายๆ โดยการกำหนดมาโครบันทึกเอาไว้ แล้วเพิ่มเมนูคำสั่งไว้ใน เมนูบาร์ เริ่มจาก ให้เราวาง folder Macros. ไว้ที่ตำแหน่งของ folder ที่ติดตั่ง SolidWorks ตามตัวอย่างด้านล่าง
Mon, 08/29/2011 - 13:58
การเรียกใช้งาน Feature ที่เขียนไปแล้วนำกลับมาใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเขียนใหม่เพื่อความรวดเร็วและลดเวลาการทำงานเดิมซ้ำอีกครั้ง คือการเก็บไว้ในรูปแบบของ Library Feature ที่อยู่ภายใน Design Library
Mon, 08/29/2011 - 11:18